Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2023

Τι θα κάνω αύριο Νο1!

Εικόνα
 👉Παίζουμε τους ρόλους Θα κάνουμε έναν φανταστικό διάλογο στον όποιο θα συζητάτε τι  θα κάνετε  μαζί το σαββατοκύριακο. Για να σχηματίσουμε τον μέλλοντα χρησιμοποιούμε τον τύπο   θα + ρήμα!                                                             👇Για δες εδώ!  Τι θα κάνω αύριο συνέχεια! Τι θα κάνω αύριο μια φορά! Εγώ  θα αγοράζω Εγώ θα αγορά σ ω Εσύ θα αγοράζεις Εσύ θα αγορά σ εις Αυτός-η-ο θα αγοράζει Αυτός-η-ο θα αγορά σ ει Εμείς θα αγοράζουμε Εμείς θα αγορά σ ουμε Εσείς θα αγοράζετε Εσείς θα αγορά σ ετε Αυτοί-ες-α θα αγοράζουν Αυτοί –ες-α θα αγορά σ ουν     👉Σχηματίζω τους τύπους!   Τι θα κάνω συνέχεια Τι θα κάνω μια φορά Κλείνω  θα κλείνω                                      θα κλείσω Αλλάζω  θα αλλάζω       θα αλλάξω Ανοίγω  θα ανοίγω  θα ανοίξω Προσέχω  θα προσέχω  θα προσέξω Φτιάχνω  θα φτιάχνω  θα φτιάξω Δουλεύω  θα δουλεύω  θα δουλέψω Λείπω  θα λείπω       θα λείψω Γράφω  θα γράφω  θα γράφω ανάβω  θα ανάβω  θα ανάψω Είμαι  θα είμαι  θα είμαι (θα γίνω) Πηγή: Μαθαίνω Ελλη

Μιλάμε για Τέχνη Νο3!

Εικόνα
 Τι είναι τελικά η Τέχνη;  Ποιά είναι τα είδη της;  Είναι η διαφήμιση τέχνη; Ποια είναι η άποψή σας; Δείτε και συζητάμε. Τι  είδαμε  σε αυτή τη διαφήμιση; Περιγράψτε την υπόθεση. Aς μιλήσουμε για αγάπη.. Τελικά  ήταν  ερωτευμένοι;  Πιστεύεις ότι η αγάπη θα είναι έτσι στο μέλλον; Ποιο προϊόν  διαφημίστηκε ;  Ποια εταιρεία  έφτιαξε  (παρήγαγε) την διαφήμιση αυτή;  Τι  είδαμε  σε αυτή τη διαφήμιση; Περιγράψτε την υπόθεση. Ποια η γνώμη σου για αυτή την παράδοση;  Ποιο προϊόν  διαφημίστηκε ;  Ποιο όνομα  πήρε  τελικά ο μικρός; 👉Βρείτε την αγαπημένη σας ελληνική διαφήμιση και φερτέ την να τη συζητήσουμε.                                                                        Δες και αυτό!  Χθες συνέχεια  μιλάω=μιλούσα                         γελάω=γελούσα                        μπορώ=μπορούσα                                                                   Αλλά εχτές μια φορά!!!!! -ησα -ασα -εσα Μιλάω-ω Γελάω-ω Μπορώ Εγώ μίλησα Γέλασα Μπόρεσα Εσύ μιλήσες Γέλασες Μπόρεσες Αυτός /η/ο μίλησε Γ